Ühiskondlik tegevus

Me peame ennast osaks ühiskonnast, milles igaüks iseenese huvide teostamise kõrval on vastutav ka teiste ühiskonnaliikmete eest. Grandmani ühiskondliku tegevuse programm hõlmab tasuta (pro bono) õigusabi osutamist mittetulundusühingutele, fondidele ja eraisikutele, kes ei ole suutelised tasuma advokaatide teenuste eest. Samuti oleme kavandanud viia Eestis ja välismaal igaaastaselt läbi tasuta seminare ärikeskkonna ja õiguskultuuri arendamiseks.

Pro bono programmi raames oleme orienteeritud nõustama lastekaitse ning spordi ja kultuuri arenguga seotud organisatsioone. Täpsema informatsiooni saamiseks palume ühendust võtta büroo juhtivpartneriga.