Kannatanu huvide esindamine

Kannatanu positsioon nõuab kriminaalmenetluses erilist lähenemist ja esindamist. Tegemist on  ju ikkagi isikuga, kes sai kuriteo tagajärjel kannatada. Sõltumata sellest, kas kannatanu oli rünnaku või kelmuse objekt, on tal õigus nõuda materiaalse ja mittemateriaalse kahju hüvitamist.

Kahjuhüvitise saamiseks on vaja kriminaalasja raamides koostada ja esitada tsiviilhagi. Samuti vajavad kannatanu huvid edasist esindamist kogu menetluse vältel.

Küsimused, mis tekivad kannatanu huvide esindamisel.

  • Millega saab kannatanu arvestada, esitades kriminaalasja raames tsiviilhagi?
  • Milliseid dokumente tuleb hüvitisnõude põhjendamiseks koguda?