Haldusõigus

Tõenäoliselt puutub iga ettevõtja varem või hiljem kokku riigiasutustega. Nii asub ettevõtja avalikesse (haldus)õigussuhetesse ning selliseid probleeme käsitletakse teisiti kui eraõiguslikke suhteid. Riigiasutused kaitsevad ägedalt avalikke huve, olgu siis tegemist ehitusloa taotluse või rände menetluskorraga. Seetõttu on äärmiselt tähtis õigesti tunda ja tõlgendada õigusakte, mis reguleerivad ettevõtja ja riigi vahelisi õigussuhteid.


Haldusaktide vaidlustamine
Esindamine haldusorganites ja kohtus
Läbirääkimiste pidamine haldusorganitega
Haldusõiguslike dokumentide koostamine
Riigi vastutus