Perekonnaõigus

Klassikalisteks perekonnaõiguslikeks küsimusteks peetakse abikaasade ühisvara jaotamise, elatusraha väljamõistmise ja lastega suhtlemise korra määramise probleeme. Me pakume õigusteenuseid kõigis perekonnaõiguse küsimustes. Kliendi kulude optimiseerimiseks püüame me leida sobivat lahendust ning võimalusel lahendada probleeme kohtuvälises korras.


Ühisvara jaotamine
Abieluvaralepingute koostamine
Alimentide sissenõudmine
Lastega suhtlemise korra reguleerimine