Meist

Advokaaditeenused Tallinnas ja Narvas. Kriminaalasjad ja tsiviilasjad.
Grandman on suure potentsiaali ja tagatult kõrge teenuste kvaliteediga dünaamiliselt arenev advokaadibüroo.

Põhilised tegevusvaldkonnad

Kriminaalasjad

Edu pandiks vaidluste lahendamisel on õigesti valitud strateegia. Selleks on oluline hinnata vajalikult kõiki eesoleva menetluse riske. Vaidlustatava olukorra tekkimisel tõusetub kliendil rida küsimusi, millele advokaadibüroo peab andma vastuse.

Tsiviilasjad

Klassikalisteks perekonnaõiguslikeks küsimusteks peetakse abikaasade ühisvara jaotamise, elatusraha väljamõistmise ja lastega suhtlemise korra määramise probleeme. Me pakume õigusteenuseid kõigis perekonnaõiguse küsimustes.

Haldusasjad

Tõenäoliselt puutub iga ettevõtja varem või hiljem kokku riigiasutustega. Nii asub ettevõtja avalikesse (haldus)õigussuhetesse ning selliseid probleeme käsitletakse teisiti kui eraõiguslikke suhteid.

Tagasiside klientidelt

Meile on oluline õppida tundma iga kliendi iseärasusi ja pöörata tähelepanu nende äri erisustele. See võimaldab meil kliente vajalikul viisil ja õigeaegselt nõustada.

Advokaat Ilya Zuev esindas kriminaalasjas minu kui kannatanu huve. Мul õnnestus endale tekitatud materiaalse ja moraalse kahju eest saada täies mahus kompensatsiooni.

Pöördusin teiste kinnipeetavate soovitusel advokaat Ilya Zuevi poole, et ta kaitseks mind ennetähtaegse tingimisi vabastamise asjas. Mul oli mitu kehtivat karistust, kuid kohus lasi mind vabadusse.

Аdvokaat selgitas mulle politseijaoskonnas läbi viidud ülekuulamise ajal, kuidas peaksin küsitlemise ajal käituma. Järgmisel päeval vabastas kohus mind vahi alt ja mul lasti minna.