Tagasiside klientidelt

Meile on oluline õppida tundma iga kliendi iseärasusi ja pöörata tähelepanu nende äri erisustele. See võimaldab meil kliente vajalikul viisil ja õigeaegselt nõustada.

Advokaat Ilya Zuev esindas kriminaalasjas minu kui kannatanu huve. Мul õnnestus endale tekitatud materiaalse ja moraalse kahju eest saada täies mahus kompensatsiooni.

Pöördusin teiste kinnipeetavate soovitusel advokaat Ilya Zuevi poole, et ta kaitseks mind ennetähtaegse tingimisi vabastamise asjas. Mul oli mitu kehtivat karistust, kuid kohus lasi mind vabadusse.

Аdvokaat selgitas mulle politseijaoskonnas läbi viidud ülekuulamise ajal, kuidas peaksin küsitlemise ajal käituma. Järgmisel päeval vabastas kohus mind vahi alt ja mul lasti minna.

Peamine, et ma usaldasin oma kaitsjat ja meil tuli paljutki koos läbi elada. Tähtis on usaldada, vaatamata kohtuasja keerukusele.

Jäin oma advokaadi tööga rahule – vara jagamisel endise abikaasaga oli temast suur abi.

Leian, et tema kui advokaadi tugevaimad küljed on oskus riske vähendada ja selgitada, miks just nii või teisiti peab tegema.

Minu asja arutades selgitas kaitsja, milline oleks kõige efektiivsem taktika, ning ma nõustusin temaga. Ma ei ole oma valikut kahetsenud.

Аdvokaat Ilya Zuev kaitses mind kriminaalasjas. Prokuratuur keelas mul pereliikmetele ja lähedastele helistada, seetõttu sain perega suhelda ainult advokaadi kaudu. Suur tänu talle!