Kohtuotsuse edasikaebamine

Kaitse apellatsiooniinstantsides

Оn ilmselge, et kohtuotsus mõjutab kohtualuse edasist elukäiku. Kohtunik on samuti kõigest inimene ja võib teha oma otsuses elementaarse vea, pööramata piisavat tähelepanu kaitseargumentidele ja objektiivsele tõenditekogumile.

Apellatsioonimenetluses võib viidata kriminaalõiguse normide olulistele rikkumistele või materiaalõiguse normide ebaõigele kohaldamisele.

Kaitse kassatsioonikohtus

Kassatsioonimenetluses võib viidata kriminaalõiguse normide olulistele rikkumistele või materiaalõiguse normide ebaõigele kohaldamisele.

Apellatsiooni või kassatsiooni koostamine on töömahukas protsess. Kaitsjal tuleb suunata kõrgema astme kohtu tähelepanu vigadele madalama astme kohtu otsuses. Võimalik, et kohus ei küsitlenud kriminaalmenetluse seisukohast olulist tunnistajat, ei võtnud vastu tõendeid või rikuti kohtualuse või tunnistajate küsitlemise korda. Kohtu selline tegevus võib viia otsuse kehtetuks tunnistamiseni.

Kohtuotsuse edasikaebamise etapis tekivad järgmised küsimused.

  • Kas menetlus- või materiaalõiguse norme on rikutud?
  • Milline on kaebuse esitamise perspektiivikus?
  • Milline on parim viis kaebuse argumentide esitamiseks?