Äriühinguõigus

Äriühinguõigus on igasuguse äritegevuse lahutamatuks osaks. Me osutame teenuseid kõikides äriühinguõiguse valdkondades. Büroo ülesannete seas on klientide igakülgne nõustamine äriühingute registreerimise, äririskide analüüsi ja tehingute toetamise küsimustes. Erilist tähelepanu osutame äriühingu juhtorgani vastutusega seotud riskide hindamisele.


Äriühingute registreerimine
Õigusaudit
Aktsiatehingud
Juhtorgani vastutus
Aktsionäridevaheliste vaidluste lahendamine