Kohtumenetlus ja arbitraaž

Edu pandiks vaidluste lahendamisel on õigesti valitud strateegia. Selleks on oluline hinnata vajalikult kõiki eesoleva menetluse riske. Vaidlustatava olukorra tekkimisel tõusetub kliendil rida küsimusi, millele advokaadibüroo peab andma vastuse. Näiteks võivad olla sellisteks küsimusteks kohtuasja perspektiivsus ja riskide hindamine, alternatiivsed viisid probleemi lahendamiseks ja parima lahenduse leidmine, kohtuotsuse täitmise reaalsus (sealhulgas ka välisriigis) ning kohtuotsuse tagamise viiside valik.

Me esindame oma kliente nii kohtus kui arbitraažis Eestis ja välisriikides. Meie advokaadibüroo omab laialdasi kogemusi vaidluste lahendamisel erinevates õigusharudes, moraalse kahju eest hüvitise nõuetest alates ning kindlustus- ja ehitusettevõtete vaheliste vaidlustega lõpetades.


Hagiavalduste, taotluste ja seisukohtade koostamine ning kohtus kliendi huvide esindamine
Kohtumenetluse riskide hinnang
Läbirääkimiste pidamine ja kohtuvälise lahenduse leidmine
Kliendi nõuete tagamine
Kohtu- ja arbitraaži otsuste tunnustamine ja täitmine