Eesmärgid ja põhimõtted

Büroo eesmärgiks on kvaliteetsete ja õigeaegsete õigusteenuste osutamine, kasutades selleks kõiki võimalikke uuendusi ja tehnikat selleks, et saavutada kliendi õiguslikul kaitsel maksimaalseid tulemusi. Me usume, et advokaadi ja kliendi vahelised suhted põhinevad kõrgendatud vastastikusel usalduslikkusel, ilma milleta ei ole võimalik saavutada viljakat koostööd. Meie peamisteks klienditeeninduse põhimõteteks on:

Me tagame kvaliteetse õigusteenuse.

Teenuste kvaliteedi tagamiseks me pidevalt nii külastame kui ka korraldame õigusteemalisi seminare ja konverentse, mille käigus täiendame oma kogemusi. Samuti leiame, et nüüdisaja advokaadibüroo peab tegema tihedat koostööd kitsamate alade asjatundjatega, nagu näiteks tehniliste ekspertide ja patendivolinikega.

Me püüame saada täielikku ülevaadet kliendi äritegevusest.

Kahjuks tuleb nentida, et sageli klient ise ei tunne ära kõiki võimalikke äritegevusega seostuvaid riske, ning selleks, et hoida ära ebasoovitavaid olukordi, peaksime me olema pisiasjadeni tuttavad kliendi äritegevusega.

Me hoiame end ja Teid toimuvaga kursis.

Me teavitame kliente ja büroo partnereid pidevalt uuendustest seadusandluses ja õiguspraktikas ning edastame neile vajalikku teavet. On vaieldamatu tõsiasi, et klient peab oma äri ja õiguste õigeaegseks kaitsmiseks olema teadlik seadusandluse ja -praktika viimastest muudatustest.

Me läheneme igale kaasusele individuaalselt.

Me leiame, et kuna iga klient on eriline, tuleb meil leida igale kliendile eriline lähenemisviis.

Me kaitseme inimlikke väärtusi.

Inimene peab alati jääma inimeseks, ka siis, kui tema tööd pingestavad vaidlused ja kohtuasjad. Eetilise käitumise tähtsaimaks ilminguks on positiivsed suhted kaastööliste ja partneritega ning lugupidav suhtumine oponentidesse. Samas on siiski meie jaoks alati esmatähtsad kliendi huvid.