Lepinguõigus

Tuleb tõdeda, et lepinguõigus muutub üha keerulisemaks, kuna tekivad pidevalt uuenevad ärikoostöö vormid, millede olemuse dokumentidesse talletamine on küllaltki komplitseeritud. Sageli võivad lepinguosalised tõlgendada samu tingimusi erinevalt, mistõttu on oluline, et mõlemad pooled mõistaksid kõiki lepingupunkte sarnaselt. See aitab tulevikus ära hoida pikaajalisi vaidlusi ja usalduse kaotust äripartneri suhtes. Tuleks arvestada, et oma varasemale kogemusele toetudes oskab advokaat ette näha kõiksuguseid võimalusi, kuidas parimal viisil kaitsta kliendi huve.


Töölepingud
Üüri- ja rendilepingud
Lepingu analüüs ja tehingute toetamine
Tööettevõtulepingud
Autorilepingud
Müügi- ja tarnelepingud