Kliendi kaitsmine kohtus

Kaitsja loob oma kliendile kaitse, lähtudes konkreetse kaasuse iseärasustest. Valitav taktika peab vastama kaitsestrateegia põhimõtetele. 

Kohtus räägivad süüdistaja ja kaitsja tõendite ja taotluste keeles. Nii kaitsjal kui prokuröril on õigus tunnistajaid küsitleda, tõendeid esitada ja neid tõendeid uurida. Kohus tegutseb kõrvalseisjast järelevaatajana ning teeb kohtuasjas kohtuotsuse esitatud tõendite ja argumentide põhjal.

Niisiis esitab süüdistaja oma versiooni juhtumist, kaitsja pareerib ja seab prokuratuuri järeldused kahtluse alla. Võib juhtuda, et ka prokurör nõustub kaitsjaga ja loobub süüdistusest, kui süüdistus osutub alusetuks.

Kriminaalasja kohtumenetluse etapis kerkivad esile järgmised küsimused.

– Milline taktika ja strateegia oleks kõige efektiivsem?

– Millised taotlused tuleb esitada?

– Milliseid tõendeid ei ole varasema uurimise käigus kogutud ja mida tasub avaldada kohtus?