Kindlustusõigus

Kindlustusõigus on üks kiireimalt arenevetest õigusharudest. Praktikast nähtub, et selle valdkonna põhiprintsiibid on küllaltki muutuvad. Palju sõltub kindlustaja tüüptingimustest, ent ka kindlustusalase õigusloome üldistest arengusuundadest. Me nõustame kliente kõikidest kindlustuse liikidest.


Kindlustusjuhtum
Kindlustusvaidlused
Kindlustajaga läbirääkimiste pidamine
Riskide analüüs
Transporditavate kaupade kindlustus
Kindlustuslepingu tüüptingimused ja nende õigustühisus