Kaitse kohtueelses menetluses

Miks on kohtueelse menetluse etapis vajalik kogenud advokaadi abi?

Kahtlustatava seisundisse sattunud isikul puudub võimalus toimuvat objektiivselt hinnata. See on nii sõltumata sellest, kas kuritegu sooritati või mitte. Võimalik, et isik käitus seaduse seisukohalt valesti ja rikkus seadust, kuid samal ajal ei ole tema tegu kriminaalkorras karistatav.

Uurimine kinnitab ja esitab kahtluse kuriteo toimepanemises. Kaitsja ülesanne on tagada, et kahtlustatava õigused oleksid alates kriminaalasja algatamisest ja kohtumenetluslike toimingutega alustamisest kaitstud.

Kohtueelse menetluse etapis peab kaitsja koos oma kliendiga lahendama järgmised küsimused.

  • Kas peaks enne kohtuistungit ütlusi andma või oleks parem ütluste andmisest keelduda?
  • Milliseid tõendusmaterjale tuleb koguda?
  • Mida tuleks teha vahi alla võtmise vältimiseks?
  • Milline on konkreetse juhtumi jaoks parim kaitsetaktika?