Pankrotiõigus

Ettevõtte maksuvõimetuse korral peab selle tegevdirektor algatama pankrotimenetluse. Siiski on ettevõtjal sellise probleemi lahendamiseks ka teisi võimalusi, nagu näiteks ettevõtte saneerimine või võlgnevuste restruktureerimine. Seetõttu on ettevõttel rahaliste raskuste esinemise juhtumi puhul oluline valida õigesti kõige mõistuspärasem lahendus. Füüsilise isiku puhul on tähtis kohustustest vabanemise ja nende restruktureerimise menetlus. Pankrotiküsimustes me nõustame nii võlgnikke ja võlausaldajaid kui ka ettevõtteid ja füüsilisi isikuid.


Kohustustest vabastamine
Võlgniku vastutus
Juhtorgani vastutus
Saneerimine
Pankrotimenetluse algatamine
Esindamine pankrotimenetluses