Rahvusvaheline kaubandusõigus

Juba muistsel ajal püüdsid kaupmehed leida ühist keelt ning sõlmida kokkuleppeid kaupade müügi- ja tarnetingimustes. Tänapäeva juriidilised dokumendid ja rahvusvahelised tavad on loonud uue suhtlustaseme nii ostja ja müüja kui ka tarnija ja turustaja vahel. Praegusajal leidub lepinguvabaduse tõttu sadu ärikoostöö vorme. Paljud nendest on pidevas arengus ja suurtes muutustes, mistõttu tuleb meil olla kursis kõigega, mida võtab ette meie klient ehk milliseid koostöövorme ta valib.


Rahvusvaheline kaupade autoveolepingu konventsioon
Incoterms kaubandustavad
Ainuõiguslik turustuskokkulepe
Tarneleping
Akreditiivid
Veoettevõtja vastutus
Ekspedeerimine
Vääramatu jõud
Kindlustus