Tööõigus

Ettevõtjale, kes on ühtlasi ka tööandja, on oluline, et töötajad oleksid talle lojaalsed ja et nad täidaksid tööülesandeid nõuetekohaselt. Seega, töölepinguga reguleeritakse tööandja ja töövõtja vastastikuseid suhteid. Tööalastes õigussuhetes peab tööandja tundma oma võimete piire ning hoiduma liigsetest riskidest, töövõtja aga teadma oma õigusi ja kohustusi.


Tööleping
Kindlustus
Tööjõu maksustamine
Tööandja ja töövõtja vastutus
Ettevõtlusriskid
Töövõtja isiklik vastutus
Töölepingu lõpetamine