Ühinemised ja ülevõtmised

Advokaadibüroo kaasamine ühinemise ja ülevõtmise tehingute toetamiseks on vajalik, kuna sellised tehingud hõlmavad märkimisväärseid varalisi vahendeid ning kuna üksainus vale samm võib tuua kaasa soovimatuid tagajärgi. On tähtis, et pooled mõistaksid tehingu eesmärki ja hindaksid õigesti selle finantsnäitajaid. Selleks tuleks ühinemise ja ülevõtmise tehingutes tingimata läbi viia majanduslik ja õiguslik auditeerimine.


Kavatsuste protokoll ja läbirääkimised
Majanduslik ja õiguslik auditeerimine
Riskianalüüs
Dokumentatsiooni koostamine
Aktsionäridevahelised kokkulepped